Příspěvek na paruku od pojišťovny

Pro koho?

Přišla jste o vlasy z důvodu léčby onkologického onemocnění či jiné nemoci? Snad Vás příjemně potěšíme tím, že právě pro Vás některé zdravotní pojišťovny nabízejí příspěvek na paruku až ve výší 4000,-!

Jak příspěvek získat?

Podmínky pro získání příspěvku jsou odlišné, většinou ale stačí vypňit čestné prohlášení o léčbě a dodat doklad o úhradě paruky, kde stáří dokladu nesmí být více než 3 měsíce. Po doložení dokladu o koupi paruky Vám bude její cena zpětně proplacena.

Pokud jste pojištěncem u jedné z následujících pojišťoven, můžete tento příspěvek čerpat jednou ročně nebo jednorázově, rozkliknutím odkazu zobrazíte jednotlivé podmínky:

 VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna (až 2000,-) - https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/dospeli/prispevek-na-paruku

  OZP - Oborová zdravotní pojišťovna (až 3000,-)https://www.ozp.cz/benefity/prispevky-pro-onkologicky-nemocne

 ZPŠ- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (až 4000,-)https://www.zpskoda.cz/pro-pojistence/zdravotni-programy-2022/podminky-proplaceni-a-nalezitosti-dokladu

 VOZP - Vojenská zdravotní pojišťovna (až 1000,-) https://www.vozp.cz/paruka-pri-chemoterapii

 ZPMV - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (až 1500,-) - https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/paruky-pro-onkologicke-pacienty-a-pacienty-s-alopecii

 ČPZP - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (až 2000,-)https://www.cpzp.cz/preventivni-program/61